قرعه کشی بزرگ گروه خودرویی ستوده

100 میلیون تومان جایزه

اگر در سامانه وزارت صمت جهت خودرو احراز شده اید و هنوز برای تکمیل وجه اقدام نکرده اید، می توانید در این قرعه کشی شرکت کنید.

نکته 1 :تنها در صورتی جایزه به شما تعلق  میگیرد، که مستندات شما در زمان برنده شدن صحیح و متعلق به شما باشد.

نکته 2: این قرعه کشی برای تمام برند های خودرویی می باشد و محدودیتی ندارد.

حداکثر اندازه فایل: 20 MB.

شماره تماس 021-37682